Inwestycje

0
339
Rate this post

rp_ekonomia3.jpgRozwój zagranicznych inwestycji bezpośrednich i ekspansja monopoli ponadnarodowych doprowadziły do sytuacji, w której produkcja zagraniczna tych monopoli stała się większa od eksportu firm krajów macierzystych. W skali całego świata kapitalistycznego już w 1971 r. na łączną sumę eksportu w wysokości 311,9 mld dolarów przypadało 330 mld dol. (105,7%) produkcji ?międzynarodowej”. Ponadnarodowe korporacje amerykańskie wytwarzały w tym roku za granicą prawie 4 razy więcej niż wynosił amerykański eksport, brytyjskie ponad 2 razy więcej (48 mld dol. produkcji i 22,4 mld dol. eksportu), szwajcarskie 2,4 razy więcej (13,5 mld dol. produkcji i 5,7 mld dol. eksportu). O wzroście roli korporacji ponadnarodowych w gospodarce światowej kapitalizmu świadczy rosnący udział ich produkcji w globalnym produkcie społecznym (GNP) świata kapitalistycznego. W 1968 r. wynosił on 23%, a w 1973 r. ?już 33%. Szacuje się, że w 1988 r. produkcja korporacji ponadnarodowych będzie stanowiła ponad 40% GNP krajów kapitalistycznych, a pod koniec stulecia ? ponad 50%. Rozwój korporacji ponadnarodowych wywołuje różnorodne i daleko idące skutki w gospodarce kapitalistycznej. Podobnie jak powstanie i rozwój spółek akcyjnych w końcowej fazie kapitalizmu przedmonopolistycznego było istotnym czynnikiem rozwoju sił wytwórczych ? również dynamiczny rozwój korporacji międzynarodowych po II wojnie światowej miał niewątpliwy.