Oprocentowanie lokat i rodzaje kapitalizacji odsetek – czyli od czego zależą nasze zyski z lokat?

0
338
Rate this post

Decydując się na jedną z ofert dotyczących produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników, które mają wpływ na późniejsze zyski. Bez względu na rodzaj lokaty, czy długość jej trwania, najważniejsze na co powinniśmy zwrócić uwagę to oprocentowanie i kapitalizacja odsetek. To te dwa parametry mówią o ofercie najwięcej i w największym stopniu określają jej opłacalność, tak więc dokonując porównania lokat, warto o tym pamiętać.Oprocentowanie lokat
Oprocentowanie lokat

Oprocentowaniem lokaty jest wartość, która obrazuje korzyści, jakie deponent osiągnie w zamian za przekazanie bankowi swoich funduszy. Przez cały czas trwania umowy klientowi naliczane są odsetki, które po zakończeniu deponowania będzie mógł wypłacić wraz z depozytem. Bez względu na długość lokaty, przyjęte jest podawanie wartości oprocentowań w skali roku, zatem należy mieć to na uwadze szczególnie przy zawieraniu umów krótkoterminowych, które nie przekraczają 12 miesięcy.

Wśród bankowych ofert rozróżnić można produkty z oprocentowaniem zarówno stałym jak i zmiennym. W pierwszym przypadku wartość ta jest niezmienna przez cały okres umowny, wobec czego już na samym początku klient może dokładnie obliczyć potencjalne zyski z lokaty. Jest to charakterystyczne przede wszystkim dla ofert krótkoterminowych i uznawane za bezpieczną opcję szczególnie w okresie niestabilności rynkowej. Zmienne oprocentowanie lokat grudzień 2013 jest przeciwieństwem poprzednika. Tutaj nie jesteśmy w stanie określić potencjalnego zysku, gdyż podczas trwania umowy możliwe są wahania wartości oprocentowań zarówno na korzyść jak i niekorzyść deponenta, na co wpływ ma sytuacja rynkowa, inflacja, czy wartość stóp procentowych ogłaszanych przez NBP. Jest to wariant stosowany w depozytach długoterminowych jako zabezpieczenie banku i klienta.
Kapitalizacja odsetek

Przyglądając się ofertom i dokonując porównania lokat pod kątem oprocentowań, nie można zapominać także o kapitalizacji odsetek, gdyż również znacząco wpływa to na potencjalny zysk. Kapitalizacja w skrócie ujmując jest wartością, która informuje klienta, z jaką częstotliwością bank będzie doliczał do depozytu kolejne odsetki. Jest to tym istotniejsze, że po każdej kapitalizacji stan depozytowy będzie większy, a zatem kolejne odsetki naliczane będą od wyższych kwot, co spowoduje większe zyski. Łatwo się więc domyślić, że częsta kapitalizacja odsetek da w rezultacie większe profity, o czym należy pamiętać przy wyborze najlepszej dla siebie lokaty.