Produkty strukturyzowane – czym są i na czym polegają?

0
336
Rate this post

Porównanie lokat strukturyzowanych i tradycyjnych pokazuje nam, iż te pierwsze są rewelacyjnym sposobem na osiągnięcie zdecydowanie większych zysków i to przy minimalnym poziomie zagrożeń. Ba, właśnie takimi słowami są one określane również w reklamach banków czy innych instytucji finansowych, ale warto zastanowić się nad tym, czy owe słowa są prawdą, czy może wręcz odwrotnie, najlepsza lokata strukturyzowana nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom dzisiejszych klientów.bankowosc – lokaty strukturyzowane
Czym jest lokata strukturyzowana?

Aby jednak zacząć jakiekolwiek rozważania, najpierw należy w ogóle zrozumieć, czym wyżej wymienione są, bowiem- jak nietrudno się domyśleć- zachodzą pewne różnice pomiędzy nimi, a tymi lokatami, które znamy z codzienności. I tak oto po pierwsze, termin struktury pochodzi stąd, iż składają się one z dwóch części, spośród których wyróżniamy część bezpieczną, działającą w oparciu o tradycyjne oprocentowanie lokat, oraz część inwestycyjną, działającą na zasadzie funduszy inwestycyjnych.
Część inwestycyjna

Jak już wyżej zostało wspomniane, część bezpieczna funkcjonuje w oparciu o tradycyjne oprocentowanie lokat i ogólnie, funkcjonuje tak jakby to był zwyczajny depozyt tego typu, więc nie wymaga zbytniego wyjaśnienia. Jeśli chodzi natomiast o część inwestycyjną, kapitał nań zawarty inwestuje się albo właśnie w nadmienione fundusze inwestycyjne, albo w różnorakiej maści akcje, indeksy, waluty czy metale szlachetne, co ma miejsce w wymiarze długoterminowym, więc przebieg inwestycji może być naprawdę różny.
Cechy lokaty strukturyzowanej

Dzięki takiej kombinacji najlepsza lokata strukturyzowana otrzymuje takie cechy charakterystyczne jak na przykład częściowa ochrona wpłaconego nań funduszu, określony czas trwania umowy, a także ustalony wcześniej sposób wyliczania profitu. Naturalnie niemożliwym jest tu porównanie lokat powyższych z tymi tradycyjnymi w obiektywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ struktura inwestycyjna jest podatna na różne czynniki i zakończenie inwestycji może zakończyć się pozytywnie (czyli poprzez pozyskanie pięćdziesięciu procent przez część inwestycyjną) oraz negatywnie (czyli poprzez stratę kapitału obracanego przez bank), dlatego warto to mieć na uwadze.