Gmina i UP

1
1028
Rate this post

rp_biznes21.jpgGmina, współdziałając z rejonowymi urzędami pracy, może udzielać pomocy mającej na celu ekonomiczne usamodzielnienie osoby lub rodziny. Pomoc ta udzielana w naturze polega na udostępnianiu maszyn i narzędzi pracy na podstawie umowy użyczenia określonej Kodeksem cywilnym dla zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym prace. Może mieć także postać pieniężną w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nie oprocentowanej pożyczki, na podstawie umowy określającej warunki jej udzielenia, spłaty i zabezpieczenia. Pożyczka taka może być umorzona w całości lub części, jeżeli przyczyni się do szybszego osiągnięcia celu pomocy. Uchylanie się od podjęcia pracy odpowiedniej (w myśl przepisów o zatrudnieniu) lub poddania się przeszkoleniu zawodowemu może stanowić podstawę odmowy lub ograniczenia takiej pomocy. Nie przysługuje, gdy ubiegający się otrzymał ja już z innego źródła, np. z urzędu pracy. Świadczenia pieniężne pomocy społecznej są przyznawane na pokrycie wydatków na świadczenia lecznicze dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym (na zasadach przewidzianych dla emerytów i rencistów, co nie wyklucza przyznania również w tym celu zasiłku celowego) oraz w postaci zasiłków stałych, okresowych i celowych.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.