Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

0
257
Rate this post

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych (7)Oddelegowanie pracownika do pracy w innej niż siedziba firmy miejscowości staje się powoli coraz popularniejszą praktyką stosowaną przez polskich przedsiębiorców. Rozwiązanie to jest z pewnością, z różnych względów, korzystne dla przedsiębiorstwa, jednak rodzi ono pewne dodatkowe koszty, które trzeba w takich wypadkach ponosić. Mowa tu głownie o tzw. kosztach pozapłacowych, czyli wszelkich obciążeniach wynagrodzenia generowanych przez skarb państwa. Obciążenia te rosną szczególnie w przypadku wynagrodzenia pracowników oddelegowanych za granicę.

W bieżącym roku bardzo, bo aż o 96 złotych, wzrosła chociażby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Od 2016 roku nie może być ona niższa od 4055 zł, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Podstawa ta może być obniżona tylko jeśli pracownik pracował za granicą tylko przez część miesiąca albo nie mógł pełnić swoich obowiązków ze względu na niezdolność do pracy w danym okresie. Podstawa wymiaru składek będzie też niższa w przypadku korzystania z urlopu bezpłatnego.