Skandia polisa inwestycyjna

0
241
Rate this post

Polisy inwestycyjne są dość popularną forma inwestowania pieniędzy w XXI w. Każdy człowiek chce w jakiś sposób zapewnić bezpieczeństwo na przyszłość swoim bliskim i rodzinie. Skandia polisa inwestycyjna jest polisą bezpieczną gwarantującą świadczenie do wysokości wpłacanych składek. Dodatkowym atutem jest to, iż stanowi ona swego rodzaju pewną formę inwestycji umożliwiającą elastyczne inwestowanie fundusze, dzięki możliwości ich zmiany, jak i swobodnemu przepływowi kapitału pomiędzy tymi funduszami. Należy wspomnieć, że istnieje wiele funduszy o tak zwanej gwarantowanej stopie zwrotu, które są bezpieczne i przynoszą zyski. Innym ważnym atutem jest odroczenie w czasie podatku Belki to jest podatku naliczanego od zysków kapitałowych. Podatek ten naliczany jest dopiero po wypłaceniu świadczenia. Bardzo ważnym atutem jest ominięcie masy spadkowej co powoduje znaczne uproszczenie formalności, skrócenie czasu wypłacenia świadczenia. Polisa ta gwarantuje otrzymanie świadczenia osobom w nią uposażonym.