Windykacja należności

0
277
Rate this post

Windykacja należności, czyli jak odzyskać nasze pieniądze?

Prowadząc działalność gospodarczą, nieraz zmierzymy się z koniecznością ściągnięcia pieniędzy od naszego kontrahenta. Warto więc wiedzieć, jakie narzędzia mamy wówczas do dyspozycji i które z nich są najtańsze oraz najskuteczniejsze.

Narzędziem najtańszym jest windykacja należności o charakterze polubownym. Jej głównym założeniem jest perswazja (dzięki czemu wzrasta szansa na odzyskanie należności, które – w świetle prawa – zostały już przedawnione), polegająca m. in. na:
– kontaktowaniu się z kontrahentem za pośrednictwem różnych kanałów komunikacyjnych (telefonicznych, internetowych);
– wysyłaniu przypomnień o zapłacie;
– wysyłaniu informacji o planowanych krokach prawnych w sprawie danego długu;
– negocjowaniu.

Zaletą takiej windykacji jest wspomniany koszt, a także szansa na utrzymanie pozytywnych relacji z kontrahentem, umożliwiających dalszą współpracę w przyszłości.

Alternatywą dla wyżej przedstawionej jest windykacja należności o charakterze sądowym i egzekucyjnym. Charakteryzuje się ona większą skutecznością, ale i większymi kosztami, a polega na:
– wysyłaniu pozwów sądowych;
– rozpoczęciu postępowania komorniczego;
– i ogólnie, polega ona już nie na perswazji, ale na podjęciu kroków prawnych.

Tym samym – znów w przeciwieństwie do wyżej przedstawionej – raczej dyskwalifikuje ona możliwość dalszej współpracy z kontrahentem.

Trzecim wariantem jest windykacja samodzielna, mogąca mieć charakter polubowny lub sądowy i egzekucyjny, ale prowadzona nie przez firmę windykacyjną, lecz przez nas jako pożyczkodawców. Jej główną zaletą jest stworzenie swojego wizerunku jako przedsiębiorcy twardego i stanowczego.