Analiza finansowa

0
253
Rate this post

Analiza finansowa (7)Ryzyko związane z prowadzeniem spraw spółki ponoszą wspólnicy, którzy zdecydowali się na zrzeczenie się tego uprawnienia na rzecz innych wspólników. Są oni odpowiedzialni za to, aby decyzje podejmowane w stosunku do kontrahentów przyniosły prowadzonemu przedsiębiorstwu jak największe zyski. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że analiza finansowa firmy powinna niemal zawsze wykazywać zyski. Dzięki temu działalność gospodarcza będzie rentowna, co przełoży się na zadowolenie wspólników. Firma, która przynosi stałe dochody, bez wątpienia zasługuje na miano przedsiębiorstwa napędzającego gospodarkę. Trzeba przecież pamiętać, że lwią część produktu krajowego brutto generują średni i duzi przedsiębiorcy. Duże znaczenie ma również fakt, że dane ujawnione w księgach obrachunkowych i innych ewidencjach często podlegają kontroli ze strony organów nadzoru. Trzeba mieć na uwadze, że stan ujawniony w tych ewidencjach musi zawsze pokrywać się ze stanem rzeczywistym, wynikającym z praktyki przedsiębiorstwa.