Renifery

Czy wiecie dlaczego w oswojonym stadzie reniferów przywódcą jest samica?

W przeciwieństwie do stada dzikiego w oswojonym stadzie reniferów rządzi samica. Zarówno samice jak i samce renów noszą wspaniałe poroże. Są potulne i łagodne, nie wykazują żadnych oznak agresji wobec człowieka. Inaczej jest w czasie rui. Samce są agresywne i mogą zaatakować człowieka. Dlatego Lapończycy pozwalają samcom parzyć się z samicami tylko w pierwszym roku ich dojrzałości, kiedy dla ludzi są jeszcze nie szkodliwe. Po tej pierwszej rui samce są wykasowywane i spadają w randze stada do najniższej pozycji. Młode samce są wprawdzie zdolne do rozmnażanie ale żaden dorosły ren nie bierze ich poważnie .Właśnie dlatego w hodowlanym stadzie przywódcą jest samica.

 

Lapończycy uczą się mowy reniferów. Wiedzą ,że stado nie powędruję za nimi tylko za przywódczynią. Pozwalają na prowadzenie stada prowadząc grę z dominująca samicą. Cała wędrówka reniferów odbywa się dlatego, że reny tego chcą. Od dawna pęd do wędrówki jest tak silny, że ludzie po prostu idą za renami.

Renifery nie są więc zwierzętami domowymi w dosłownym znaczeniu, to raczej człowiek jest zwierzęciem renifera.

Anna Tamto

Źródło: „Krokodyl na śniadanie” V.B. Dröscher

Written by Ania Traczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *