Jazz – forma sztuki i przekazu

0
340
Rate this post

Jazz, czyli stworzenie sztuki z ramienia amerykańskich Murzynów w pierwszych dekadach XX wieku – stał się ważnym przedmiotem historii społecznej USA. Zyskał popularność nie tylko jako forma sztuki, ale również pomógł nieszczęsnym Murzynom którzy byli potomkami afrykańskich Murzynów zniewolonych pochodzenia sprowadzonego do Ameryki przez białych osadników. Oni za pomocą wpływowej muzyki jazzowej mogli pokazać jak cierpią z powodu nienawiści rasowej. Początkowo muzyka jazzowa rozkwitła w regionie Ameryki Południowej. Nowy Orlean był szczególnie blisko tej sztuki. Stamtąd udał się do wszystkich części Ameryki. W początkowych latach było widać silny opór ze strony białych, którzy nie mogli znieść takich sygnałów. Ale mimo wszystkich szkodliwych wysiłków w celu powstrzymania rozprzestrzeniania muzyki jazzowej w społeczeństwie, sami zostali pokonani pod jej wpływem. Muzyka, gdy została przyjęta przez ludzi z różnych środowisk etnicznych żyjących w społeczeństwie wielokulturowym naprawdę stała się popularna. Wszystkie te happeningi jazzowe miały rosnące wpływy. Teksty ich piosenek, szczególnie prowadzone techniką improwizacji pozwalały śpiewać nawet bez melodii, były wyrazem prawdziwych emocji i cierpień społecznych. To w pewnym sensie, odegrało znaczącą rolę w zmniejszaniu różnic rasowych. Inne osoby z różnych grup etnicznych mogły to stosować również, by zabrać głos. Jazz miał swoje korzenie w krajobrazie muzyki i stał się popularny we wszystkich ludziach. To było tuż po koniec niewolnictwa w amerykańskiej muzyce jazzowej – popularność zaczęła rosnąć. Handel niewolnikami, choć został zakończony przez całość amerykańskiego prawa, miał głębokie skutki w ramach społeczeństwa amerykańskiego. Wygenerował środowisko nienawiści do czarnych wobec białych i odwrotnie. To dziedzictwo musiało trwać przez wiele pokoleń i według ostatnich badań wciąż jest ogromna tendencja rasizmu, u Amerykanów. Poza tym pojawiło się dużo imigrantów z innych regionów świata, co dodatkowo zaczęło wzmacniać różnorodność i nacjonalistyczne uczucia wśród ludzi, którzy teraz żyjąc razem w społeczeństwie w wieloetnicznym USA. Nie tylko muzyka dała im moc, ale też wiele innych gatunków sztuki, takich jak poezja, literatura piękna, moda. W mieście Nowy Orlean, w którym urodził się muzyka jazzowa była swoista tradycja wśród ludzi. Podczas pogrzebów ludzie pocieszali się występami wokalistów jazzowych.