Druk cyfrowy

0
1386
Researchers found a sudden increase in teens' symptoms of depression, suicide risk factors and suicide rates in 2012 — around the time when smartphones became popular, researcher Jean Twenge say
Rate this post

Druk cyfrowy

Zanim rozwinę zagadnienie druku cyfrowego, warto byłoby wyjaśnić, czym jest druk w ogóle. Najogólniej można powiedzieć, że jest to odbicie formy drukowej, czyli elementu urządzenia drukującego, na podłoże drukowe, czyli na przykład na papier. Podłoża mogą być oczywiście różne, zwłaszcza dzisiaj w dobie rozwoju techniki.Druk cyfrowy pojawił się wraz z wkroczeniem technik komputerowych do drukarń. Możemy wyróżnić kilka cech charakterystycznych dla tego rodzaju druku. Po pierwsze materiały, które mają zostać wydrukowane są przekazywane do drukującego je urządzenia w formie danych komputerowych. Ponadto druk cyfrowy może być bezpośredni lub dokonany przez nośnik pośredni. Dodatkowo druk cyfrowy charakteryzuje tzw. personalizacja. Oznacza to, że istnieje możliwość zmiany pewnych dowolnych części tekstu czy obrazu graficznego odrębnie dla każdej odbitki. Niewątpliwie jest to wielką zaletą druku cyfrowego. Do innych plusów, jeżeli chodzi o tego typu druk, możemy z pewnością zaliczyć skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie zlecenia, ponieważ faza przygotowawcza jest tutaj bardzo krótka.